Over ons

Stichting Umubano (samenleven)  is in 2006 opgericht ter bevordering van de integratie en participatie van mensen uit Afrika in de Nederlandse samenleving. Daar de oprichters uit Burundi komen, ligt het zwaartepunt bij de Oost-Afrikaanse gemeenschap. Stichting Umubano (samenleven) gelooft dat een goed geïntegreerde diaspora een betere bijdrage kan leveren aan de culturele, sociale en economische ontwikkeling van het nieuwe land, Nederland.  Naast de bevordering van integratie in Nederland, probeert de stichting door middel van projecten tevens een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Burundi.

De activiteiten die stichting Umubano (samenleven) organiseert in Den Haag zijn onder andere:

Soort activiteit Activiteit Periode Locatie
Taalactiviteiten Taal in de buurt 2010 – heden Stadsdeel Centrum
Sportactiviteiten Voetbal 2007 – heden Stadsdeel Escamp
Basketbal 2008 – 2009 Stadsdeel Centrum
Volleybal 2008 Stadsdeel Centrum
Voorlichtingsactiviteiten Workshops met culturele activiteit 2012 – heden Stadsdeel Centrum
Ontmoetingsactiviteiten Multiculturele ontmoeting 2006 – heden Stadsdeel Centrum, Laak, Escamp

Leuk om te weten:

  • Umubano (samenleven) is een voorstander van samenwerking met andere organisaties en heeft samengewerkt met onder andere Den Haag OpMaat, Rode Kruis, GGD, i-Shop, Emplooi, PEP, Franstalige Afrikaanse Gemeenschap in Den Haag, Stichting Promoveo, Ethiopische Vereniging, Nubische Culturele Club, Somalische Vereniging, etc.
  • Het voetbalteam van Umubano (samenleven) participeert in verschillende landelijke multiculturele toernooien.
  • De taalactiviteit van Stichting Umubano (samenleven), Taal in de Buurt, wordt door mensen van meer dan 15 nationaliteiten bezocht.
  • Stichting Umubano (samenleven) is ook actief bij het project ‘Afrikaanse Migranten aan Zet’ van Stichting Promoveo, geïnitieerd door de Gemeente Den Haag.

Speerpunten van Stichting Umubano (samenleven):

* Het bevorderen van de integratie door middel van voorlichting: Stichting Umubano (samenleven) organiseert met regelmaat voorlichtingsbijeenkomsten en workshops die integratie en participatie van mensen uit Afrika bevorderen. Tevens werkt zij regelmatig samen met andere organisaties of initiatieven die eenzelfde doelstelling hebben.

* Het bevorderen van de integratie door middel van sportOnder het motto “sport verbroedert” probeert de stichting Umubano (samenleven) haar achterban te motiveren om actief deel te nemen aan sport. Immers, sport is niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor de verbetering van sociale contacten.

* Het promoten van de Afrikaanse cultuur: Nederland is een rijk multicultureel land. Stichting Umubano (samenleven) probeert een bijdrage te leveren aan deze diversiteit door de Afrikaanse cultuur hier te promoten. Wij organiseren multiculturele feesten om Nederlanders en Afrikanen uit verschillende landen samen te brengen. Hierdoor worden bruggen gebouwd tussen verschillende bevolkingsgroepen, hetgeen de sociale cohesie in Nederland verbetert.

In de organisatie van deze activiteiten werken Nederlandse vrijwilligers samen met migranten. Dat verbetert de kennis van elkaars cultuur. Door de contacten met de Nederlandse autochtonen kunnen migranten een nieuw persoonlijk netwerk opbouwen en uitbreiden.

* Belangbehartiging van Afrikaanse migranten: Stichting Umubano (samenleven) probeert om zo veel mogelijk de stem van haar achterban te laten horen. Met name de problemen rond socio-economische integratie komen verdienen de hoogste prioriteiten.