Voorlichtingsactiviteiten

Informatie en voorlichtingen

Stichting Umubano (samenleven) fungeert als informatiepunt voor Afrikaanse migranten die informatie zoeken over school, taalontwikkeling, vrijwilligerswerk, hulpverlening, etc. Het bestuur en de vrijwilligers van Stichting Umubano (samenleven) hebben voorlichtingen georganiseerd of mede-georganiseerd op het gebied van:

  • Integratie en burgerschap
  • Studeren op Nederlandse scholen en universiteiten
  • Veiligheid en geweld
  • Nederlandse wetgeving en asielbeleid
  • Werk en vrijwilligerswerk
  • Gezondheid

Conferenties, debatten en themadagen

In samenwerking met andere organisaties neemt onze achterban deel aan de organisatie en uitvoering van conferenties en themadagen over allerlei actuele maatschappelijke vraagstukken. Deze activiteiten zijn gericht op het bevorderen van dialoog, tolerantie, en multiculturele uitwisseling, waarbij overeenkomsten en verschillen tussen culturen met begrip en erkenning centraal staan.

Voorlichting